Møte om Rotary sitt engasjenment End Polio Now

På møte i Bryne Rotaryklubb 8.november 2016 hadde vår medlem Wibecke Natås et engasjert foredrag om Rotary sin kamp siden 1985 for å bekjempe Polio. Rotary har i samarbeid med verdensorganisasjoner som WHO og UNICEF vært pådriver for å bekjempe Polio i verden, og de siste årene har også Bill Gates bidratt med gigantiske pengebeløp til denne kampen.

Det må skaffes beløp på 500.000 US dollars pr år for å gjennomføre polioprogrammet, og håpet er å erklære verden poliofri innen 2019.

I 1988 ble det påvist 350.000 nye poliotilfeller i verden, og nå er vi nede i under 100 årlige tilfeller.

For 60 år siden var det polio-epidemier i de fleste land, med lammelser og død for svært mange barn. Nå er det bare tre land igjen med nye tilfeller: Afganistan, Pakistan og Nigeria. På grunn av krig og uro og store avstander er det vanskelig å få gjennomført vaksineprogram i disse landene.

Rotary har et stort internasjonalt fond, TRF, hvor midler brukes til hjelpearbeid i verden, hvor Polio-prosjektene er blant de viktigste. Medlemmer i Bryne Rotaryklubb oppfordres til å bli med på å bidra med beløp på 50 eller 100 kr pr måned til TRF. De som bidrar med minst 500 kr pr år, får skattefradrag på 27 %. Flere av våre medlemmer har vært med på dette i noen år, men vi vil gjerne ha med så mange som mulig. Ta kontakt med Sigve Erland, så får du skjema for avtalegiro hvis du vil være med.

Bryne Rotaryklubb har et pågående prosjekt for å støtte Good Hope prosjekt for barnehjemsbarn i Kenya, og da kan vi også få ut midler fra TRF til å øke vår støtte til det prosjektet


 

September 25, 2017

Møteprogram for oktober, november og desember 2017

Møteprogrammet for oktober, november og desember 2017 er lagt ut i Møtekalenderen.
Ved å klikke på overskriften til denne meldingen, finner du en samlet oversikt over møteprogrammet

June 20, 2017

Møteprogram for August og September 2017

Møteprogram er lagt ut i Møtekalenderen på klubbens nettsider.
Ved å klikke på overskriften til denne meldingen, kan du finne en link til en fil med oversikt over alle møtene.

March 28, 2017

Møteprogram for april, mai og juni 2017

Møteprogram er lagt ut i Møtekalenderen på klubbens nettsider. Ved å klikke på overskriften til denne meldingen kan du finne en link til en fil med oversikt over alle møtene.

Sosiale medier

Meeting info

Venue: Jæren Hotell
Address: Solhøgda 3
Postal Code: 4340
City: Bryne
Country: NO
Day: Tirsdag
Time: 18:30:00
Language: no

Vinterblot. Ledsagere spesielt invitert
Feb 27, 2018, 6:30 PM

Vinterblot. Ledsagere spesielt invitert

Landbrukets fremtid på Jæren, v/ Professor Dag Jørund Lønning
Mar 13, 2018, 6:30 PM

Landbrukets fremtid på Jæren, v/ Professor Dag Jør ...

Read morerotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...